Sino Family Club
Sino Cooking Club  •  TH |
    EN  


กลุ่มสินค้า: โกรเซอรี่


แบรนด์: เบอร์ทอลลี่


ประเทศต้นกำเนิด: อิตาลี


สโลแกน: เบอร์ทอลลี่น้ำมันมะกอกอันดับ 1 ของโลกจากอิตาลี ที่ใส่ใจสุขภาพหัวใจ


          ทุก ๆ ขวดของน้ำมันมะกอกเบอร์ทอลลี่ผ่านการคัดสรรเฉพาะผลมะกอกคุณภาพสูงเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติที่เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบให้กับอาหาร มีการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพอย่างถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อรับประกันคุณภาพสูงสุดทั้งในด้านรสและกลิ่นของน้ำมันมะกอกเบอร์ทอลลี่

Copyright © 2015; Sino - Pacific Trading (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.