Sino Family Club
Sino Cooking Club


 TH |
EN           บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นธุรกิจครอบครัวได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2513 ด้วยความตั้งมั่นที่ต้องการนำเสนอสินค้าประเภท อาหาร ขนม ลูกอม และเครื่องดื่ม ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกให้คนไทยได้ลิ้มรส

          ในปีเดียวกันนี้เอง ซีโน-แปซิฟิค ถือเป็นบริษัทแรกที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโกโก้ผงตรา แวน ฮูเต็น เพื่อการอุตสาหกรรมของไทย ต่อมา บริษัทฯ ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายช็อกโกแลตแท้ ตราแวน ฮูเต็น ซึ่งถือเป็นช็อกโกแลตแบรด์แรกๆ สำหรับประเทศไทยในสมัยนั้น
        ด้วยความตั้งมั่นประกอบกับประสบการณ์ที่มีมากว่า 40 ปีของเราจึงทำให้ ซีโน-แปซิฟิค เป็นบรัษัทของคนไทยที่นำเข้าสินค้าประเภทอาหาร ขนม ลูกอม และเครื่องดื่ม ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยสามารถแบ่งสินค้าที่เรานำเข้าได้เป็นหมวดหมู่ทั้งหมด 6 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้ ช็อกโกแลต ลูกอม ขนมขบเคี้ยวและบิสกิต เครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าและสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าเกือบ 70 แบรนด์จากทั่วทุกมุมโลก    
          ในส่วนการควบคุมและดูแลคุณภาพสินค้า เราได้วางรากฐานและพัฒนาระบบการจัดเก็บสินค้า รวบถึงการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ถูกจัดส่งถึงมือลูกค้านั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและสดใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงมีคลังเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวม 4 แห่ง ทั่วประเทศ ซี่งคลังสินค้าหลักของเรานั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และ คลังสินค้าอีก 3 แห่งนั้น ตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่และภูเก็ต ด้วยโครงข่ายการกระจายสินค้านี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นสดใหม่ตลอดเวลา

Copyright © 2015; Sino - Pacific Trading (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.